ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Úszásoktatás részvételi feltételei

 1. Általános Szerződési Feltételek tartalma és jelentősége

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum létrejön a BVSC-Zugló (továbbiakban: Szervező) és annak úszásoktatási szolgáltatását (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő tanuló és törvényes képviselője (továbbiakban: Résztvevő), a továbbiakban együtt, mint Felek között.

Az ÁSZF a Felek között létrejövő, az oktatási szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó szabályokat, a Felek jogait és kötelességeit tartalmazza. Jelen ÁSZF Résztvevő általi elfogadásával a Felek közötti szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre. A Résztvevő kijelenti, hogy megismerte, elfogadja az ÁSZF-ben foglalt szabályokat és feltételeket.

BVSC-Zugló adatai:

 • székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.
 • adószám: 19806990-2-42
 • honlap: bvsc.hu
 • úszásoktatás e-mail címe: uszasoktatas@bvsc.hu
 • regisztrációs felület: bvscuszasoktatas.hu

 

 1. A Szerződés tárgya és létrejötte

A Szerződés megkötésével a Szervező kötelezettséget vállal a Szolgáltatás nyújtására, a Résztvevő pedig a Szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatási díj fizetésére az ÁSZF szerint.

A Résztvevő a Szolgáltatást a jelentkezéshez szükséges adatok megadásával, az ÁSZF elektronikus úton történő elfogadásával követően rendeli meg. A Szolgáltatásban korábban még részt nem vevő gyermekek esetén szintfelmérő oktatáson való részvétel kötelező.

 1. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek

BVSC-Zugló úszásoktatása a Szolgáltatást az ehhez szükséges végzettséggel rendelkező szakemberekkel látja el, a legjobb tudása szerint. Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.

 1. Regisztráció, online ügyintézés és a Szolgáltatás befizetése

 

4.1 Regisztráció a honlapon (bvscuszasoktatas.hu) keresztül történik, az ehhez szükséges adatok megadásával, valamint az ÁSZF elfogadásával. A regisztráció során megadott e-mail címre kiküldött válaszlevélben található link segítésével az online felületen a Résztvevő megkezdheti az online ügyintézést.

A már oktatásban résztvevő gyermekeknek a regisztrációt követően a Szervező állítja be a tudás szintjéhez tartozó csoportját (kád, kezdő1, kezdő2, mélyvíz), valamint időpontját.

Új résztvevő esetén a Szolgáltatás kizárólag egy szintfelmérőn való részvételt követően lehetséges.

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott email címre a Szervező tájékoztató üzenetekkel él (visszaigazolás, regisztráció, szintfelmérés, időpont foglalás stb.), ennek folyamatos ellenőrzése és figyelése a Megrendelő felelőssége.

 

A Szervező megadott időpontban nyitja meg a foglalási felütet, melyben a már oktatásban résztvevőknek ugyanazon helyre biztosítja a helyet az online felület megnyitását követő első 2 napon, majd minden további szabad helyet megnyit az újonnan időpontot foglalók számára.

Az időpont és csoport befoglalása után az uszoda pénztárban 48 óra áll rendelkezésre a tanfolyam díjának befizetésére, hétköznap délután ½ 3- ½ 7 közötti időszakban, melyhez a plasztik kártya szükséges.

Az újonnan regisztrálóknak az 1.alkalommal az uszoda pénztárában egy plasztikkártya megváltása kötelező (2.000.-FT kauciós díj), melyre minden hónapban a Szervező a tanfolyam díjának megfizetésnek megfelelő alkalmakat tölt. A plasztikkártyával van lehetőség az öltözőbe való belépésre, valamint a szekrény használatára.

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a csoportok létszáma maximalizálva van (kád-13 fő, Kezdő 1- 18 fő, Kezdő 2-16 fő, mélyvíz- 18 fő, felnőtt oktatás 10 fő), így amennyiben egy csoport betelt, úgy arra a turnusra több jelentkezőt a Szervező nem tud fogadni.

 

Amennyiben a Résztvevő a továbbiakban nem kívánja hozzájárulást adni a gyermek úszásoktatással kapcsolatosan a kiskorú gyermek adatainak a kezeléséhez, akkor a Résztvevő jogosult a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni és kérni azok törlését az adattorles@bvscuszasoktatas.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.2 A levelezési rendszer, a szűrési beállítások miatt, vagy egyéb okokból kifolyólag a megfelelő levelek nem érkeznek meg a Résztvevő részére, úgy kérheti ezek pótlását az uszasoktatas@bvsc.hu e-mail címen keresztül. Az Online felületre való regisztráció kizárólag jelen feltételekkel, valamint Magyarország mindenkor hatályos jogszabályaival összhangban megengedett.

A honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a BVSC-Zugló írásos hozzájárulása nélkül. A Honlapról és annak adatbázisáról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Honlapra való hivatkozással lehet.

A BVSC-Zugló fenntartja minden jogát a Honlapra és a Szolgáltatás valamennyi elemére. Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek visszafejtése, vagy adaptációja; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy bármely része módosítható, vagy indexelhető.

A BVSC-Zugló kizárja a felelősséget a Honlap, illetve az Online felület működésével kapcsolatos zavarokból eredő károkért. A BVSC-Zugló jogosult előzetes figyelmeztetés nélkül módosítások, javítások végrehajtására továbbá az Online felülethez való hozzáférés korlátozására, megszüntetésére, vagy felfüggesztésére.

A Honlap és az Online felület folyamatos, hibátlan működésére a BVSC-Zugló nem vállal garanciát.

 
 Nyári időszak

 • A gyermek tanfolyamok 1 hetesek, melyek hétfőtől péntekig tartanak.
 • A választható időpontok 15:30, 16:15, 17:00
 • Online helyfoglalás mindig a turnust megelőző héten van. Hétfőn előfoglalást biztosítunk aktuális bérlettel rendelkezőknek, míg keddtől a szabad helyekre bárki jelentkezhet.
 • A foglalást követően azok, akik a belépéshez szükséges plasztik kártyával rendelkeznek lehetőség van Simple Pay-el fizetni, azonban akik még nem rendelkeznek ilyen kártyával, személyesen kell intézniük a befizetést az uszoda pénztárában délután 14:30-18:00 óra között.
 • A foglalást követően a rendszer másnap 18:00 óráig tartja fent a helyet, ezt követően automatikusan törli azt
 • Az úszószülő bérletek 1 hétig (hétfőtől péntekig) érvényesek, a gyermek úszás idejével 1 időben (belépéstől számítva 1óra 35percig)
 • A kísérő jegy nem jogosítja fel megváltóját sem úszásra, sem szaunázásra, sem strandhasználatra.

 

 

 

 1. Belépés, Szolgáltatás igénybevétele

 

 • Belépés

Az öltözőbe, ill. a tanfolyamra kizárólag a megváltott plasztikkártyával lehet belépni. A Szervező a női és férfi öltözőkön kívül biztosít öltözési lehetőséget az női kísérővel érkező fiúknak, illetve férfi kísérővel érkező lányoknak.

A tanfolyamra érkezőket a Szervező a megváltott időben és csoportban tudja fogadni és beengedni. Más időpontra a kártya nem érvényes.

A kísérőjegy nélküli kártyák napi egyszeri belépésre, a kísérőjegyesek pedig 1 gyermek és 1 kísérő számára engedélyeznek belépést. A kísérőjegy nem használható fel szaunázásra, valamint a medencék használatára.

A beléptető kártya órakezdés előtt 20 perccel előbb engedélyezi a belépést. A tanfolyami óra vége után 40 perc áll rendelkezésre az öltöző elhagyására. Késés esetén is csak a megváltott időpontra érvényes a kártya, a következő órára már nem felhasználható.

 

 • A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatást kizárólag 3.életévüket betöltött, fertőző betegségben nem szenvedő, szobatiszta, 104 cm-t meghaladó magasságú gyermekek számára biztosítja. Az oktatásban résztvevők egészsége és testi épsége érdekében a BVSC-Zugló elvárja, hogy bármely jelentős betegségről, vagy egészségi állapotról tájékoztassa a Szervezőt.

A medencetérben az oktatás ideje alatt Szülők nem tartózkodhatnak.

 1. Tanfolyam és egyéb díjak

 

6.1 A Szervező a Szolgáltatás díjait a honlapon /www.bvsc.hu/ és a Regisztrációs felületen teszi közzé.

A tanfolyam díjának megfizetése (4.pont) az uszoda pénztárában történik, melyet a Résztvevő bankkártyával, SZÉP kártyával, vagy készpénzzel egyenlíthet ki, mely a megváltott plasztik kártyára kerül feltöltésre.

A megfizetett összeg által fedezett időpontban és tartamban veheti igénybe a Szolgáltatást. A már megfizetett tanfolyami díjat a Szervező nem téríti vissza, de a 7.pontban felsoroltak szerint pótolhatja.

A „Minden gyerek tanuljon meg úszni” program keretében a 8 éven aluli 10 alkalmas bérletet vásárló gyermekeknek a + 2 alaklom ajándék semmilyen esetben nem jóváírható, sem átruházható.

 

6.2 A Szervező lehetőséget biztosít Úszószülő bérlet váltására, mely a gyermek úszásának idejére érvényes, abban az esetben, ha a gyermek is részt vesz a foglalkozáson. Az úszószülő bérlet az öltözőbe való belépéstől számítva 1 óra 35 perc áll rendelkezésre az öltözők elhagyására. A bérlet érvényességi ideje kiváltástól számítva 2 hónap, melyet hiányzás, betegség esetén sem áll módunkban meghosszabbítani, jóváírni.

 

 1. Hiányzás, pótlások rendje

 

A Szervező hiányzás esetén a turnuson belül lehetőséget biztosít pótlásra, melyet telefonon/ +36306636851, +36306636852/, vagy emailben /uszasoktatas@bvsc.hu/ történő egyeztetést követően van lehetőség.

Betegség esetén a betegség tényét e-mailen /uszasoktatas@bvsc.hu/, vagy SMS-ben /+36306636851/ jelezni kell, legkésőbb a betegség napján. Az orvosi igazolást elektronikus úton, feltöltve kéri a Szervező.

A Szervező a kimaradt alkalmakat kizárólag a következő turnusra írja jóvá, orvosi igazolás ellenében. A betegségből jóváírt alkalmakat az új bérleten szereplő alkalmak felhasználását követően van lehetőség leúszni, azonban, ha ezen időszak alatt nem sikerült a jóváírást leúszni, a Szolgáltató nem biztosít további átírást az újabb turnusra.

 

 1. Elállás joga

A Szervező a megvásárolt bérletet nem váltja vissza, de pótlásra lehetőséget biztosít a 7.pontban meghatározottak szerint.

 

 

 1. Záró rendelkezések
  • Titoktartási kötelezettség

A BVSC-Zugló kijelenti, hogy az oktatások teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény információ melynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érdekét sértené, vagy veszélyeztetné -és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtájának nem minősít -a Résztvevő üzleti titkát képezi.

A BVSC-Zugló a tudomására jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A BVSC-Zugló titoktartási kötelezettsége körébe a tudomására jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetővé nem teszi, át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.

A BVSC-Zugló tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon (oktatók). A Szervező köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelességére, valamint annak betartására.

 • Jogviták rendezése, irányadó jog

A Felek a jelen az ÁSZF-fel kapcsolatos esetleges jogvitákat megkísérlik peren kívül rendezni.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok- különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény vonatkozó rendelkezései- az irányadók.

 

 1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF 2021. 11. 10. napjától érvényes.

A BVSC-Zugló az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja.

BVSC úszásoktatás

1142 Budapest, Szőnyi út 2.

 +36 30 663 6851

uszasoktatas@bvsc.hu

Simplepay